Landskabspleje med får. Hede, overdrev, eng og græsning af slætmarker.

 

Får, specielt Spælsau og Lüneburger, er gode til på hede og overdrev at holde uønsket trævækst, buske og græs nede så lyng får en chance og arealet fremstår åben, velplejet og let tilgængelig. Dyrene søger ikke naturlig kontakt til mennesker.

 

 

Græsning/afpudsning af slætmarker, det foregår fra midt sep. til feb. hvis vejret tillader det. Fordelen ved at afgræsse med får er, en merudbytte, ingen sneskimmel, ingen traktorspor i våde efterår, spare udgifter til slåning/afpudsning af arealet og fårene efterlader det spiste græs som gødning spredt over hele marken.  
 
- Vi laver afgræsning af forskellige arealer. Normal prisen er 800,-  kr/ha, hvis arealet er hegnet til får (ved støre sammenhængende og gode arealer kan der forhandles om pris), vi passer fårene og styre hvor mange der kan være på arealet. Hvis vi skal hegne arealet aftales der en pris på det.... Alternativt stå vi for at søge støtte til arealet og så for vi hele støtten.
- Græsning af slætmarker 250,- kr/ha, vi sætter hegn og styre flytning af får.(ved større sammenhængende arealer aftaler vi prisen da fårenen så kan flyttes med hund)
- Skal du ha' samlet får med hund koster det 1000,- kr/time fra jeg køre hjemme fra og til fårene er flyttet/fanget..
 Slætmarke efter at fårene har græsset den i bund i okt-nov :-) billede taget sidst dec.


 

 Lige et par billeder midt aug. hvor lyngen er helt sprunget ud.... 


Mine spælsau på kratryder opgave i Dollerup, et eng areal der er ved at gro til.


Klik på billede for at se dem i stor :

 
Fårene dag 1. Fårene dag 1. Fårene dag 1. Dag 2. Dag 2 japansk pileurt. De har smagt på dem. Dag 2 er birken ved at være stammet op.
Dag 2 de små pil og birk har fået bidt barken. Dag 2 top af brændenælder er spist. Dag 7 alle brændenælder er spist. Dag 7, der er ved at være godt åbnet op. Dag 7 japansk pileurt. Her har de væltet planterne for at nå toppen. Dag 7 japansk pileurt.
Dag 7 Et af kilderne på stykket.
Lidt billeder fra nogle af de arealer vi passer.

 
Hede hvor Spæl får har græsset 4 år fra juni til nov. Samme hede et sted hvor det er hegnet fra, så fårene ikke har gået der. Det er Birk og Bæverasp. Her kan man se den vej der deler det som fårene græsser og det de ikke græsser, begge stykker blev rydet og så ens ud da hegnet blev sat for 5 år siden. Lysesiv i eng hvor fårene kom fra midt okt 2010. Siv i nærbillede som ikke er bidt af. Lysesiv der er græsset i okt og nov 2010, her har fårene græsset sivene, nok fordi den skrappe lugt/smag som siv har om sommeren er væk nu.
Sivene er kun få cm. høj. Afgræsning af slætmark i nov. 2010 Når spælsau fårene ser buske eller små træer kan de ikke bare gå forbi, her er det grenen fra et stort birketræ der får tur. Når vi har taget det græs vi skal bruge til ensilage, bliver markerne brugt til at gøre slagtelam færdige på. Når lammene har græsset en mark bliver den pudset af, det giver et højre udbytte ved at afpudset bliver til gødning og får/lam vil spise mere næste gang de kommer på marken. Sådan ville det også se ud inde i hegnet hvis der ikke gik spælsau..
Sådan ville det også se ud inde i hegnet hvis der ikke gik spælsau.. Fin udsigt de har til deres arbejde.. 77 spælsau gimmer.. Fin udsigt de har til deres arbejde.. Fyrretræer på heden får kamp til stregen. April/maj 2014. Fyrretræer på heden får kamp til stregen. April/maj 2014.
Fyrretræer på heden får kamp til stregen. April/maj 2014. Fyrretræer på heden får kamp til stregen. April/maj 2014.
Ca. en halv ha med orkideer/gøgeurt i blomst i juni.
Sorthøjgaard | Vallerbækvej 78 | 7470 Karup